Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Dysleksivennlig skole (TTU-S)

Telemark Toppidrett ungdomsskole er godkjent som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.

Hos oss kan du forvente å bli møtt på en dysleksivennlig måte. Vi har et inkluderende og aksepterende miljø, og gode rutiner for kartlegging, tiltak og oppfølging. Våre lærere har kompetanse i å tilpasse undervisningen for elever med forskjellige typer utfordringer.

Elever med dysleksi og dyskalkuli har rett til ulike hjelpemidler. Dette kan for eksempel være smartbøker, lydfiler/lydbøker og andre tilrettelagte hjelpemidler. På Telemark Toppidrett ungdomsskole har alle Ipad og bøker via Brett-boka. Skolen er behjelpelig med å søke NAV om rettskrivingsprogramvare som Lingdys og opplæring i bruk av dette.

 Tilrettelegging ved prøver og eksamen

  • Utvidet tid

  • Opplesning av oppgaver

  • Muntlige prøver

  • Lydfil

Nyttige linker

Les mer om rettigheter hos Udir Besøk Dysleksi Norge her