Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Generell informasjon

Skoleruter

Skolerute TTU Porsgrunn og TTU Skien 2023 - 2024

Måned Merknad Elevdager Planlegging / fridager
August Skolestart: Mandag 21. august 9 Planleggingsdager 16., 17. og 18. august
September 21
Oktober Høstferie uke 41 17
November 22
Desember Siste skoledag før jul:
Torsdag 21. desember
15
Januar Første skoledag etter nyttår:
Tirsdag 2. januar
19 Planleggingsdager 25. og 26. januar
Februar Vinterferie uke 8 16
Mars Påskeferie
F.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april
16
April Fri 2. påskedag 1. april 21
Mai Skolefri:
Offentlig fridag: onsdag 1. mai
Kristi himmelfartsdag: torsdag 9. mai
Fri: fredag 10. mai (avspasering treningsleir)
Grunnlovsdag: fredag 17. mai
Offentlig fridag: mandag 20. mai (2. pinsedag)
19
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 15
Sum 190

TTU Porsgrunn 2022 - 2023

Måned Merknad Elevdager Planlegging / fridager
August Skolestart: Onsdag 17. august 11 Planleggingsdager 11.08., 12.08., 15.08. og 16.08.
September 22
Oktober Høstferie i uke 41 16
November 22
Desember Siste skoledag før jul: 22.12 16
Januar Første skoledag etter nyttår: 2.1. 19 Planleggingsdager 26.-27.01.
Februar Vinterferie i uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie f.o.m mandag 03.04. t.o.m mandag 10.04. 14
Mai Skolefri:
Offentlig fridag: mandag 01.05.
Grunnlovsdag: tirsdag 17.05.
Kr.himmelfarsdag: torsdag 18.05.
Offentlig fridag: mandag 29.05. (2.pinsedag)
19
Juni Siste skoledag fre 16.06. 12
Sum 190

TTU Skien 2022 - 2023

Måned Merknad Elevdager Planlegging / fridager
August Skolestart: Onsdag 17. august 11 Planleggingsdager 12.08., 15.08. og 16.08.
September 22
Oktober Høstferie i uke 41 16
November 22
Desember Siste skoledag før jul: 22.12 16
Januar Første skoledag etter nyttår: 2.1. 19 Planleggingsdager 26.-27.01.
Februar Vinterferie i uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie f.o.m mandag 03.04. t.o.m mandag 10.04. 14
Mai Skolefri:
Offentlig fridag: mandag 01.05.
Grunnlovsdag: tirsdag 17.05.
Kr.himmelfarsdag: torsdag 18.05.
Offentlig fridag: mandag 29.05. (2.pinsedag)
19
Juni Siste skoledag fre 16.06. 12
Sum 190

«Jeg vil anbefale TTU til de som er glad i trening. Vi har erfarne trenere som vet hva de holder på med. De hjelper oss til å få en god hverdag med riktig kosthold, søvn og trening.»
Oda Burhol
Tidligere elev ved TTU Skien, håndball

Støtteapparat Porsgrunn

Mats Remi Usterud
Mats Remi Usterud
Lærer, trener, spes.ped.ansvarlig, karriereveileder, IKT-ansvarlig
Send e-post
Tine Jeanett Andersen
Tine Jeanett Andersen
Fysioterapeut
Send e-post
Erika Kuraas Lindalen
Erika Kuraas Lindalen
Helsesykepleier
Send e-post

Støtteapparat Skien

TTU Skien har en rekke støttefunksjoner. Dette omfatter bl.a. karriereveileder/rådgiver, sosiallærer og spesialpedagogisk koordinator. Vi har også helsesykepleier tilstede deler av uken.

Trude Elisabeth Botn
Trude Elisabeth Botn
Lærer, karriereveileder, spes.ped.ansvarlig
Send e-post
Tine Jeanett Andersen
Tine Jeanett Andersen
Fysioterapeut
Send e-post
Ane Ringstad Ness
Ane Ringstad Ness
Helsesykepleier
Send e-post

Skoleskyss og transport

Skoleskyss
Elever som bor mer enn 4 km unna skolen har rett til skoleskyss mellom hjem og skole. Denne retten gjelder innenfor kommunegrensen. Eleven må med andre ord bo i Skien kommune for å ha rett til skoleskyss til TTU Skien, med unntak av lokale busser (de gule bussene), da søker skolen om skoleskyss på tvers av kommunegrensene. TTU bestiller skyss for elever som har rett til skoleskyss. Elev / foresatte trenger med andre ord ikke å bestille dette selv.

Skoleskyss for elever med delt bosted
Skoleskyss ved delt bosted hvor eleven bor tilnærmet like mye på to adresser kan ha rett på skoleskyss til/fra begge foreldrenes adresse når det foreligger en avtale om delt bosted. Det forutsetter at eleven oppfyller kravene til skoleskyss, eks. avstandskrav.

Skjema som må fylles ut og sendes til Silje finner du her:
farte.no/Skoleskyss/Skjemaer

Turnus for delt bosted, signert av begge foreldrene, skal sendes til silje.steinbakken@ttungdomsskole.no eller Telemark Toppidrett Ungdomsskole, Postboks 50, 3705 Skien.

For mer info:
farte.no/Skoleskyss/Regelverk-og-retningslinjer

Kostnader

Telemark Toppidrett Ungdomsskole er en friskole med idrettsprofil, dvs. en offentlig finansiert privat skole. Skolen mottar tilskudd tilsvarende 85% av skolens kostnad. Øvrige kostnader må dekkes gjennom egenbetaling. Skoleavgiften for skoleåret 2023 – 2024 er fastsatt til 21.000,- per år, fordelt på 4 fakturaer. Alle kostnader knyttet til skole- og idrettstilbud er dekket gjennom denne avgiften.

Kontakt oss

Her finner du generell kontaktinfo til begge skolene, samt kontaktinfo til den enkelte ansatte.