Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Eksamen og vitnemål ved TTU

Relevant informasjon om eksamen og vitnemål ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Eksamenstrekk

Ved slutten av siste termin i 10. klasse skal du ha én skriftlig og én muntlig eksamen. Begge eksamenskarakterene blir ført på vitnemålet ved siden av standpunktkarakterene.

 • Tirsdag 7. mai kl. 09.00 får du beskjed om hvilket fag du er trukket ut i til skriftlig eksamen. 

Eksamensdatoer skriftlig eksamen

Fag Dato forberedelsesdag Dato eksamensdag
Engelsk 13. mai 14. mai
Norsk 14. mai 15. mai (hovedmål) og 16. mai (sidemål)
Matematikk 21. mai

Eksamensdato muntlig eksamen

Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, spansk eller KRLE.

TTU Skien

Det er to mulige datoer for muntlig eksamen våren 2024.

 • Onsdag 3. juni

 • Fredag 7. juni

Trekket offentliggjøres (du får beskjed om hvilket fag du er trukket ut i)

 • Mandag 3. juni kl. 09.00

 • Onsdag 5. juni kl. 09.00

TTU Porsgrunn

Det er to mulige datoer for muntlig eksamen våren 2024.

 • Onsdag 12. juni

 • Fredag 14. juni

Trekket offentliggjøres (du får beskjed om hvilket fag du er trukket ut i)

 • Mandag 10. juni kl. 09.00

 • Onsdag 12. juni kl. 09.00

Gjennomføring

På denne siden vil du finne en del praktisk informasjon knyttet til eksamen. I tillegg vil vi anbefale deg å besøke Udirs informasjonsside om eksamen, klikk her.

Skriftlig eksamen
Før eksamen
 • Gjør deg kjent med hvor og når du skal møte opp til eksamen.

 • Gjør deg kjent med skolens reglement for prøver og presentasjoner.

 • Gjør deg kjent med hvilke hjelpemidler/nettsteder som er tillatt og annen aktuell kildebruk

 • Last ned dokumenter som du ønsker tilgang til på Macen. Alle skybaserte lagringstjenester er stengt under eksamen.

 • Kontroller at alle nødvendige programmer er installert og fungerer.

 • Pakk med deg penn/blyant/viskelær

 • Ha med mat og drikke til hele dagen. Du kan ikke gå i kantina eller på butikken under eksamen.

Realfag

 • Kontroller at TTG-Printer er installert og fungerer (se vedlagt veiledning).

 • Gjør klar vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler.

Språkfag

 • Ta med øretelefoner som fungerer. Du får egne lytteoppgaver.

Eksamensdagen

Syk eller forsinket?

Elever må gi skolen beskjed dersom de kommer for sent eller er syke til eksamen. Kommer du for sent, men før kl. 10.00, får du ikke lagt til den tapte tiden. Hvis du kommer etter kl. 10.00, får du ikke gjennomføre eksamen. Du kan ikke forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

Før du går inn

 • Sørg for nødvendige toalettbesøk

 • Fyll vannflaske

 Oppmøte

 1. Oppmøte senest kl. 08.30.

 2. Eksamenslokalet åpner kl. 08.15. Vær på plass før kl. 08.30!

 3. Elever er selv ansvarlige for at de har nødvendige og fungerende hjelpemidler tilgjengelig ved oppstart av eksamen. Elever som har glemt Mac eller lader, får ikke lånt dette av skolen.

 4. Mobiltelefoner/smartklokker og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått, ikke bare med avslått lyd eller i flymodus, og legges bort på anvist sted.

 5. Bager/sekker/jakker skal legges bort på anvist sted.

 6. Mac skal omstartes når det blir gitt beskjed fra eksamensvakt.

 7. Eksamensvakt skal kontrollere at maskinen er i prøvemodus.

 8. Eleven skal kontrollere at nødvendige programmer (Word, Excel, Lingdys osv) fungerer etter at prøvemodus er i gang.

 9. Logg inn i eksamensportalen (kandidat.udir.no)  med utdelt innloggingsinformasjon og vent på dagspassord.

 10. Eksamen starter kl. 09.00. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før det har gått minst 1 time av eksamenstiden.

 Realfag

 • Del 1: Legg Macen på anvist sted.

 • Her kommer mer info

Det skal være ro i lokalet og du kan ikke forlate plassen din etter kl. 08.55.

Brudd på overnevnte kan føre til annullering av eksamen.

Etter eksamen

Når er eksamenskarakterene klare?

Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

Fellessensur våren 2024 er 18., 19., 20. og 21. juni

Klagebehandling

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig

 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før klage

 • Eleven må levere klagen skriftlig

 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen

 • Eleven må skrive under på klagen

 • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Muntlig eksamen
Praktisk informasjon

Her kommer praktisk informasjon og tips rundt muntlig eksamen

Mer om eksamen
Tilrettelegging