Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Søk om skoleplass

Søk om skoleplass

Høsten 2024 tilbys 30 plasser i Skien og 30 plasser i Porsgrunn. Inntak til 9. og 10. trinn forutsetter ledige plasser. Søknad til alle trinn sendes inn via søknads-skjema lenger ned på siden. Søkere til 9. og 10. trinn innkalles til inntakstester sammen med søkere til 8. trinn.

Søknadsfrist
Søknadsskjema er tilgjengelig fra og med 1. desember. Søknadsfrist for skoleåret 2024 – 2025 er 15. mars 2024.

Tilbud/aksept
Dersom du tilbys skoleplass: Som bekreftelse på at du mottar skoleplass betales et administrasjonsgebyr på kr 2.000,-. Dette er et engangsgebyr som betales kun ved første gangs inntak/registrering ved skolen og gjelder arbeid knyttet til registrering og behandling av din søknad.

Søkere er velkommen til å søke om skoleplass ved én eller begge skoler fra 1. desember. Søknadsfrist er 15. mars. Deretter har vi rullerende inntak. Svar på søknad vil vanligvis bli gitt i overgangen april / mai.

Inntakstester

Alle søkere vil bli invitert til inntakstester. Inntakstester vil finne sted i Porsgrunn Arena for søkere til både TTU Skien og TTU Porsgrunn. Skolene sender ut informasjon om inntaksdagen i god tid før testhelgen.

Søkerne vurderes gjennom fysiske tester. Inntaket foregår ved at søkerne gjennomfører tester i fem ulike kategorier:

 • Styrke / stabilitet

 • Koordinasjon / bevegelighet

 • Hurtighet / spenst

 • Utholdenhet

Inntaksreglement

1. Generelle bestemmelser

 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskoleloven § 3-1, første ledd.

 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. Søkere til 9. og 10. trinn må ha fullført henholdsvis 8. og 9. trinn i norsk skole eller tilsvarende.

 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på skolens nettsted.

 • Skolestyret fastsetter elevantall for kommende skoleår innen 1. februar.

 • Søknadsfrist er 15. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet, dersom det er ledig plass. Dersom en eller flere elever slutter i løpet av høstsemesteret, kan det gjøres nytt inntak til ledige plasser.

 • Skolen ønsker elever med motivasjon for idrett, og at søkerens holdninger er i samsvar med Norges Idrettsforbunds verdigrunnlag.

 • Søkerne vil bli vurdert gjennom inntakssamlinger, der det vil bli lagt vekt på søkerens samlede idrettslige potensiale.

 • Inntakskomitéen består av rektor TTG og TTU, fagansvarlig idrett TTU og sportssjef TTG.

 • Beslutning om inntak er et enkeltvedtak, jf. Privatskoleloven § 3-1, sjette ledd og Forvaltningsloven §2. Klageinstans er departementet (delegert til statsforvalteren).

2. Prioritering ved oversøkning

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for styrke / stabilitet, koordinasjon / bevegelighet, hurtighet / spenst og utholdenhet blir gjennomført. Se inntakstester for beskrivelse av poengskala, beregning og tester.

Ved oversøkning vektes søkere mot hverandre, på bakgrunn av poengsum oppnådd på aktuelle tester. Søker med høyere poengsum går foran søker med lavere poengsum.

For å sikre et variert klassemiljø, skal hvert kjønn være representert med minimum en andel på 1/3 per trinn.

For søknader til skoleåret 2023 – 2024 gjelder følgende

 • Ved TTU Porsgrunn og ved TTU Skien er én skoleplass reservert til fotballkeepere, med forbehold om minimumskrav på inntakstestene. Denne plassen tildeles keeperen med best resultater på inntakstestene.

 • Ved TTU Porsgrunn er én skoleplass reservert til svømming, med forbehold om minimumskrav på inntakstestene. Denne plassen tildeles svømmeren med best resultater på inntakstestene.

 • For at kvoteplasser skal gjelde ved prioritering ved oversøkning, må søkere kunne dokumentere aktiv deltakelse i aktuell idrett, samt ha oppnådd minimum 2,5 poeng på inntakstestene.

Der det er oversøkning og søkere står likt etter at tester er gjennomført, vil følgende prioritering gjelde:

 • Alderseffekt (den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv.)

 • Søsken til nåværende elever

 • Barn av ansatte

 • Søsken av tidligere elever

 • Loddtrekning

Venteliste utarbeidet iht. prioritering ved oversøkning gjelder frem til høstferien.

Skien, 29.11.2022

Porsgrunn, 1.12.2022