Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Søk om skoleplass

Søk om skoleplass

Høsten 2022 tilbys 30 plasser i Skien og 30 plasser i Porsgrunn. Inntak til 9. og 10. trinn forutsetter ledige plasser. Søknad til alle trinn sendes inn via søknads-skjema lenger ned på siden. Søkere til 9. og 10. trinn innkalles til inntakstester sammen med søkere til 8. trinn.

Søknadsfrist
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. januar. Søknadsfrist for skoleåret 2022 – 2023 er 15. mars 2022.

Tilbud/aksept
Dersom du tilbys skoleplass: Som bekreftelse på at du mottar skoleplass betales et administrasjonsgebyr på kr 1.000,-. Dette er et engangsgebyr som betales kun ved første gangs inntak/registrering ved skolen og gjelder arbeid knyttet til registrering og behandling av din søknad.

Søkere er velkommen til å søke om skoleplass ved én eller begge skoler fra 1. januar. Søknadsfrist er 15. mars. Deretter har vi rullerende inntak. Svar på søknad vil vanligvis bli gitt i overgangen april / mai.

Informasjonsmøte TTU Skien

Onsdag 19. januar arrangerte vi informasjonsmøte ved TTU Skien. Her kan du se møtet i opptak.

Se opptak

Informasjonsmøte TTU Porsgrunn

Torsdag 20. januar arrangerte vi informasjonsmøte ved TTU Porsgrunn. Her kan du se møtet i opptak.

Se opptak

Inntakstester

Alle søkere vil bli invitert til inntakstester. Inntakstester vil finne sted i Porsgrunn Arena for søkere til både TTU Skien og TTU Porsgrunn. Dato: lørdag 2. april. Skolene sender ut informasjon om inntaksdagen i god tid før testhelgen.

Søkerne vurderes gjennom fysiske tester. Inntaket foregår ved at søkerne gjennomfører tester i fem ulike kategorier:

 • Bevegelighet og stabilitet

 • Styrke

 • Koordinasjon

 • Hurtighet / spenst

 • Utholdenhet

Inntaksreglement

1. Generelle bestemmelser

 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.

 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. Søkere til 9. og 10. trinn må ha fullført henholdsvis 8. og 9. trinn i norsk skole eller tilsvarende.

 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på skolens nettsted.

 • Skolestyret fastsetter elevantall for kommende skoleår innen 1. februar.

 • Søknadsfrist er 15. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet, dersom det er ledig plass. Dersom en eller flere elever slutter i løpet av høstsemesteret, kan det gjøres nytt inntak til ledige plasser fra og med oppstart av vårsemesteret.

 • Skolen ønsker elever med motivasjon for idrett, og at søkerens holdninger er i samsvar med Norges Idrettsforbunds verdigrunnlag.

 • Søkerne vil bli vurdert gjennom inntakssamlinger, der det vil bli lagt vekt på søkerens samlede idrettslige potensiale.

 • Inntakskomitéen består av rektor TTG og TTU, fagansvarlig idrett TTU og sportssjef TTG.

 • Beslutning om inntak er et enkeltvedtak, jf. Friskolelova § 3-1, sjette ledd og Forvaltningsloven §2. Klageinstans er departementet (delegert til fylkesmannen).

2. Prioritering ved oversøkning

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for styrke, koordinasjon, bevegelighet, hurtighet/spenst og utholdenhet blir gjennomført. Se inntakstester for beskrivelse av poengskala, beregning og tester.

Ved oversøkning vektes søkere mot hverandre, på bakgrunn av poengsum oppnådd på aktuelle tester. Søker med høyere poengsum går foran søker med lavere poengsum.

For å sikre et variert klassemiljø, skal hvert kjønn være representert med minimum en andel på 1/3 per trinn.

Der det er oversøkning og søkere står likt etter at tester er gjennomført, vil følgende prioritering gjelde:

 • Alderseffekt (den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv.)

 • Søsken til nåværende elever

 • Søsken av tidligere elever

 • Barn av ansatte

 • Loddtrekning

Venteliste utarbeidet iht. prioritering ved oversøkning gjelder frem til høstferien.

Skien, 06.12.2016